Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящият текст съдържа Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричан за кратко „Политика”), които се събират от посетителите на уебсайт с адрес (URL) www.mama.dance (наричан за кратко „Уебсайт”) във връзка с използването му, неговите функционалности, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от Mama Dance Studio, филиал на Салса Амигос ЕООД – Русе, в качеството на администратор на лични данни (наричан за кратко „Администратор”).

Настоящата Политика е в сила от 1 май 2020 г. и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).


Моля, запознайте се с настоящия документ внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта и да използвате неговите функционалности. Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика.  Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате неговите функционалности, съдържание и ресурси.


Събиране, обработване и съхранение на лични данни

 „Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

 

1. Какви данни събира Уебсайтът на Mama Dance Studio?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при записване за тренировка.

Успешното записване за тренировка изисква попълването на определени полета, маркирани като задължителни. Вие следва да предоставите своите име и фамилия, email адрес, брой деца и тяхната възраст.

При записването за тренировки от програмата Dancing Thru Pregnancy се изисква предоставянето на обобщена медицинска информация за вашето здравословно състояние. Тя е необходима, за да могат да бъдат ограничени рисковете за участниците в програмата и да се осигури тяхната безопасност.

Изисква се вашето съгласие и доброволно деклариране, че сте уведомени за противопоказанията, както и за състоянията, които изискват повишено внимание от Ваша страна при извършване на физически упражнения. Предоставената медицинска информация ще бъде съхранявана и използвана единствено с цел провеждане на ефективни тренировки с подходящо натоварване и съобразяване със спецификите на участниците.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

 

2. Какви данни събира автоматично Уебсайтът на Mama Dance Studio?

Уебсайтът използва бисквитки:

ú  Данните, които се събират посредством бисквитките, са предмет на приложимата политика за поверителност. Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, както е описано в настоящата Политика. Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

 

3. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за регистрирането ви за даден урок, предвиждането на брой участници и провеждането на ефективни тренировки, които отговарят на специфичните нужди на нашите клиенти.

 

Предоставените от Вас лични данни използваме и за следните допълнителни цели:

-          За успешното функциониране на Уебсайта и за осъществяване на контакт с вас при нужда;

-          За изпращане на необходима информация – потвърждаване на успешно записване за час; промяна или отмяна на час; предоставяне на код за отстъпка и други.

-          За изпращане на новини и статии от блога на Уебсайта, електронни бюлетини, полезна информация и допълнителни съобщения. Ако не желаете да получавате тези имейли, можете да се откажете от абонамента си, чрез опцията “Unsubscribe” или „Отпиши ме” в края на всеки наш имейл.


При промяна в целите, ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

 

4. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

-  не ни предоставите своето изричното и информирано съгласие;

-  въпросните трети страни ни предоставят поддръжка с цел предоставяне на нашите продукти и услуги;

-  това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган.

 

Нашите служители имат достъп до вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и предоставяне на услуги, но те са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на Вашите лични данни.

 

5. Какви са Вашите права?

По всяко време, вие имате право:

-  да възразите срещу обработването на Вашите лични данни;

-  да получите достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме;

-  да изискате прехвърлянето на Вашите лични данни към друг администратор;

-  да изискате коригиране на информацията, поради невярност или неточност;

-  да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни от нашата система.


Всяко от горепосочените действие ще бъде извършено единствено след изпращане на изрично искане на следния email адрес: mamadance.st@gmail.com.

 

7. За какъв период съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

 

Настоящата политика представлява неизменна част от Общите условия за използване на Уебсайта (наричани за кратко „Общи условия”). Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на нашия Уебсайт.

 

Mama Dance Studio си запазва правото по всяко време да прави промени по настоящата Политика. Новите версии на документа ще бъдат публикувани в Уебсайта. При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашите данни ще бъдат заличени.

 

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на email: mamadance.st@gmail.com или на тел. 0888 730 767, както и чрез формата за контакт в Уебсайта.